فراخوان مسابقه عکاسی سفر رو

 

مسابقه عکاسی “سفر رو” به عنوان یک برنامه تفریحی و به منظور آشنایی و شناخت بیشتر با شهر های ترابزون، وان، جزیره قشم، جزیره هنگام و جزیره هرمز برگزار می شود

هدف از برگزاری این مسابقه شناخت بیشتر این شهر ها از دید شما می باشد

این رقابت به دسته های زیر تقسیم می شود:

شهر وان ترکیه، شهر ترابزون ترکیه، جزیره قشم، جزیره هرمز، جزیره هنگام

جوایز

برنده عکس برتر هر مسیر ( 5 مسیر ) 1.000.000 ریال

محدودیتی برای ارسال تعداد عکس وجود ندارد

مرحله 1 از 3

قرعه کشی تور وان | مهاجر سیر ایرانیان